top of page

Tau mai te mauri āio, te mauri aroha, te mauri o ngā mātua tūpuna

Imbue with the vital essence of peace, love and that of our ancestors

dolls.jpg

Our vision, underpinned by aroha, is to work with projects that support our communities to flourish while embodying a Māori worldview. We mindfully choose and curate the projects that we work on and prioritise those that promote wellbeing or revitalize our ancestral language, but ideally both at the same time. Education, indigenous mindfulness, and language revitalization are our key focus areas.   

​Mā te tirohanga Māori me te pou whakapūmau o te aroha, ko te whakakitenga, kia hāpai mātou i ngā kaupapa e pūāwai mai ai ngā hapori o te motu. Kei te āta whiriwhiri mātou i ngā kaupapa e ora ai te iwi me te whakarauora reo tūpuna, ā, ko te painga kē atu, rāo tahi i te wā kotahi. Ko te ao akoako, te mauritau me te whakarauora reo ngā aronga matua ā mātou.

bottom of page